niedziela, 20 stycznia 2013. Autor: Arkadiusz Chybalski

Patronat

Honorowy patronat nad Festiwalem objął
Ksiądz Arcybiskup dr Stanisław Nowak
Metropolita Częstochowski

Organizatorzy VII Festiwalu
„ Hej, Panie Jezu”

• Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Radomsku,
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Radomsku,
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku,
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku,
• Miejski Dom Kultury w Radomsku,
• Kolegiata pw. św. Lamberta w Radomsku

Sponsorzy VII Festiwalu
„Hej, Panie Jezu” 201
3

• Ksiądz Jerzy Knysak, proboszcz parafii Bł. Michała Kozala w Radomsku
• Urząd Miasta Radomska
• Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - koło w Radomsku
• Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
• Ball Packaging Europe Radomsko Sp. zo.o.
• Rada Rodziców PSP Nr 3 w Radomsku
• Rada Rodziców ZSG Nr 1 w Radomsku
• Rada Rodziców ZSG Nr 2 w Radomsku
• • Skok im. Franciszka Stefczyka
• Firma „Meblohen” Pawła Chybalskiego

Jury X konkursu muzycznego
„Hej, Panie Jezu”:

• Pani Gabriela Bracka – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
• Pani Anna Spychało - nauczyciel, a także twórca i dyrygent chóru Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku
• Pani Danuta Zawadzka – twórca teatru „Źródło”, a także nauczyciel Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku
• Pan Maciej Kowalczyk – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku