INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

WSTECZ »

1.           Wyróżnienie dla Agnieszki Małek za aktywny udział w debacie pt. „Rola autorytetu w życiu człowieka”, która odbyła się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 5 w Radomsku.

2.           III miejsce w Młodzieżowym Filmie Przyrodniczym „Pamiętajcie o ogrodach” w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych.

3.           Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny – Ekotest -25 miejsce

4.           25 miejsce - Aleksandra Dyrcz (kl. IIIB ), Marlena Kopeć (kl. IIIC), Adam  Wawrzyńczyk (kl. III B)

5.           Ogólnopolski konkurs plastyczny „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci    i młodzieży”

6.           Wyróżnienie – Aleksandra Bociańska (kl. IIIB)

7.           Międzyszkolny konkurs recytatorski „Wierszyki ćwiczące języki” Dyplom uznania za interpretację wiersza J. Tuwima

8.           -Ogólnopolski  Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy EDI 15 miejsce – Anna Kowalska (kl. Vb)

9.           17 miejsce – Katarzyna Sowińska (kl. Vb), Klaudia Gadek (kl. VIa), Kinga Grzywacz (kl. VIa), Julia Modlińska (kl. VIa), Michał Iciek (kl. Va), Alicja Martela (kl. Vb)

10.       W ramach promocji zdrowego stylu życia uczniowie kl. IIIA PSP uczestniczyli w ogólnopolskim programie      Śniadanie daje moc”.

11.       25. III.2013 r. odbył się w naszej szkole szkolny etap kwalifikujący do VI MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI NIEMIECKIEJ LEKSYKI.

12.       11 uczniów i uczennic z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku rozwiązywało test leksykalny o tematyce

13.       „Der Mensch”. Pięć osób zakwalifikowało się do VI MIĘDZYGIMNAZJLANEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI NIEMIECKIEJ LEKSYKI.

14.       16. IV.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku  Patrycja Gałwiaczek zaprezentowała swoje umiejętności  w projekcie  "Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej" recytując wiersz Wisławy Szymborskiej w języku niemieckim.

15.       We Współzawodnictwie Sportowym szkół gimnazjalnych  dziewcząta z  PG nr 1 zajęły II miejsce w mieście a chłopcy III miejsce. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe  w roku szkolnym 2012/2013 z rąk pani prezydent Anny Milczanowskiej otrzymały: Katarzyna Zielińska (klasa III A PG1)  i Klaudia Wośko (klasa VI b PSP nr 1).

16.       We Współzawodnictwie Sportowym Szkół Powiatu Radomszczańskiego w kategorii Gimnazja- Dziewczęta – III miejsce

17.       Szkolny Teatr  Źródło występował 20 maja w Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie z okazji obchodów poświęconych upamiętnieniu Stanisława Sojczyńskiego

18.       Występ artystyczny wraz z aktorami Teatru Narodowego: Magdaleną Warzechą i Leszkiem Zdunem podczas IV Gali Biznesu

19.       -Spektakl „ Fircyk w zalotach” w MDK dla uczniów radomszczańskich szkół średnich i gimnazjalnych oraz dorosłych w przedstawieniu wystąpiło 50 uczniów z szkoły

20.       I miejsce dla Teatru w Powiatowych zawodach w kometkę w Kamieńsku, I miejsce zespołowe oraz I,III i IV miejsce indywidualne