Konkursy organizowane przez szkołę

WSTECZ »

Wewnątrzszkolne

Międzyszkolne

1.      Konkurs plastyczny „Bezpieczne droga do szkoły” – (konkurs dla klas 0-III PSP)

2.      Konkurs plastyczny „Szkoła, w której się uczę” – (konkurs dla klas 0-III PSP)

3.      Konkurs plastyczny o patronie szkoły Bolesławie Chrobrym  (PSP)

4.      Szkolny konkurs plastyczny z okazji  30-lecia PSP nr 1 „Moja szkoła” (PSP)

5.      Konkurs Plastyczny „Aniołek’2012” (0-III PSP)

6.      Konkurs na najładniejszą kartę świąteczną (0-IIIPSP)

7.      Szkolny konkurs kolęd w języku angielskim (PSP)

8.      Szkolny konkurs ozdób bożonarodzeniowych (PSP i PG)

9.      Szkolny konkurs „Moda na dobre maniery”(PSP)i (PG)

10.  Szkolny konkurs świetlicowy „Podwodny świat” (PSP)

11.  Szkolny konkurs świetlicowy „Dokarmiamy ptaki zimą” (PSP)

12.  Szkolny konkurs recytatorski „Polscy poeci-dzieciom”(PSP)

13.  Szkolny konkurs świetlicowy „Bezpieczna zabawa na śniegu”(PSP)

14.  Szkolny konkurs krasomówczy „Piewca pierwszych Piastów” (PSP)

15.  Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Bolesławie Chrobrym.(PSP)

16.  Szkolny konkurs plastyczny na najładniejszą pisankę (PSP)

17.  Szkolny konkurs leksykalny z j. niemieckiego dla klas II i III gimnazjum

18.  Szkolny konkurs przyrodniczy z okazji obchodów Dnia Ziemi

19.  Szkolny konkurs na najpiękniejszy plakat o krajach niemieckojęzycznych (PG)

20.  Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (PG)

21.  Szkolny konkurs piosenki niemieckiej.(PSP i PG)

22.  Szkolny  konkurs „Przysłowia mądrością narodów” (PSP)

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (PSP)

23.  „Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy”(PSP)

24.  Szkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej  (PG i PSP)

25.  Szkolny Konkurs na Najpiękniejszy Plakat o Krajach Niemieckojęzycznych (PG i PSP)

26.  Szkolny Konkurs Sprawności Językowych dla klas III PG oraz klas II PG

1.      XV edycja festiwalu „Hej, Panie Jezu”

2.      II Sympozjum poświęcone błogosławionemu Janowi Pawłowi II

3.      X Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”

4.      XI Międzygimnazjalny Konkurs Literacki „Jan Paweł II-Papież Wszech Czasów”

I Międzyszkolny Konkurs Leksykalny z Języka    

Niemieckiego „Lexik”