OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
W KONKURSACH

WSTECZ »

Gimnazjum

MIEJSKIE

MIEJSCE

1.      Konkurs recytatorski poezji Friedricha Schillera

II miejsce

2.      X Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”

II miejsce

3.      VI MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI NIEMIECKIEJ LEKSYKI

II miejsce – rywalizacja zespołowa

4.      Konkurs Recytatorski Poezji Schillera

II i III miejsce

II miejsce i wyróżnienie

5.      Gra terenowa zorganizowana z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

VI miejsce

6.      Konkurs historyczny pt. „Świat śródziemnomorski. Starożytne cywilizacje: Grecja i Rzym”

I miejsce

 

7.      Konkurs leksykalno – gramatyczny z j. angielskiego

I,II,III miejsce

8.      Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny dla klas III Gimnazjum

ViVI miejsce

POWIATOWE-

MIEJSCE

1.II Powiatowy konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego „Polish your grammar

III miejsce

 

2.VI Miedzygimnazjalny konkurs znajomości niemieckiej leksyki

 

II miejsce

III miejsce

3.Powiatowy konkurs „Pielęgnujmy pamięć o Wisławie Szymborskiej”

II miejsce

4.Konkurs „Dyktando z języka angielskiego i języka niemieckiego”

II miejsce

5.Powiatowy konkurs literacki z okazji XIV Radomszczańskich Dni Rodziny

I miejsce

6. Konkurs Literacki „Jan Paweł II Papież Wszech Czasów”

I miejsce

7. Powiatowy Dzień Języków Obcych

I miejsce

8. Dyktando z j. niemieckiego Zespół Szkół Ekonomicznych  w Radomsku

II  miejsce

WOJEWÓDZKIE

MIEJSCE

XII Wojewódzki Konkurs Biblijny

VI miejsce

KRAJOWE

MIEJSCE

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci i młodzieży”

Wyróżnienie

Szkoła podstawowa

MIEJSKIE

MIEJSCE

1.Międzyszkolny konkurs na list do św. Mikołaja pt. „Dear Santa Claus”

I miejsce

2.Międzyszkolny konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej

III miejsce

3.Międzyszkolny konkurs recytatorski „Wierszyki ćwiczące języki”

Dyplom uznania za interpretację wiersza J. Tuwima

4.Międzyszkolny konkurs ekologiczny „Elektroodpady- proste zasady”

I miejsce 

5.Miejski konkurs recytatorski organizowany przez MDK

I miejsce

6.Międzyszkolny konkurs dla uczniów klas I-III PSP „Mały Mistrz Ortografii”

I miejsce, III miejsce

7. V Międzyszkolny konkurs matematyczny „Mały Mistrz Matematyki”

III miejsce w kategorii kl. II

8. Konkurs Recytatorski – „Humor w poezji dziecięcej – podróże małe i duże”

wyróżnienie

9. VII Miejskie Zapusty

I miejsce

10. Konkurs – „Przysłowia Mądrością Narodów”

II,III miejsce

11. Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego dla klas V

II miejsce

12. Konkurs „Świerszczykowe wiersze”

wyróżnienie

13.Kokurs plastyczny w Publicznym Przedszkolu nr 9 „Wiosenne malowanie”

II miejsce

14.Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V

V,VI miejsce

15. Międzyszkolny Konkurs piosenki angielskiej

wyróżnienie

KRAJOWE

MIEJSCE

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno - Plastyczny

wyróżnenie