piątek, 19 kwietnia 2013. Autor: Milena Dobielska

"Piewca pierwszych Piastów"

19 kwietnia 2013r. odbyła się druga edycja Szkolnego Konkursu Krasomówczego pod hasłem "Piewca pierwszych Piastów".
Jego celem było propagowanie piękna mowy ojczystej, poszanowanie narodowych tradycji i ideałów, kształtowanie etosu rycerskiego oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat pierwszych Piastów, a w szczególności patrona szkoły - Bolesława Chrobrego. Zadaniem uczestników I etapu konkursu było zaprezentowanie przygotowanej wcześniej historii z życia jednego z polskich królów z dynastii Piastów. Etap II - znacznie trudniejszy - polegał na samodzielnym sformułowaniu wypowiedzi na temat przeczytanego przez uczniów klas IV-VI tekstu źródłowego, dotyczącego zjazdu w Gnieźnie. Jury w składzie - mgr G. Skupińska, mgr U. Retyk oraz mgr M. Biesiada - po burzliwej dyskusji przyznało tytuły najlepszym szkolnym mówcom:
I miejsce zdobyła Wiktoria Zarębska (kl. VI a)
II miejsce zajął Tomasz Kowalski (kl. Vb)
III miejsce zdobyli ex aequo Michał Iciek (kl.Va) i Maksymilian Ciastko (kl. IVa)
Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Sojczyńska (kl.VIc), Wiktoria Siwecka (kl. VIb) i Dominik Zawadzki (kl. IVc)
Organizatorzy krasomówczych zmagań: M. Olejniczak, M. Dobielska i M. Biesiada dziękują nauczycielom historii -panu dyrektorowi M. Sobczykowi i panu A. Kucharskiemu za otoczenie opieką uczestników konkursu.