Wstecz »

poniedziałek, 3 czerwca 2013. Autor: Barbara Eksterowicz

"Jeżdżę z głową"

W lutym 2013 uczniowie klasy I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II pod opieką Barbary i Marka Eksterowicz, wzięli udział w programie edukacyjnym pt.: „Jeżdżę z głową” sponsorowanym przez Fundację BGŻ, nad którym patronat honorowy objęła Komenda Główna Policji oraz Minister Edukacji Narodowej.

Program już od pierwszych chwil cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Opiekunowie poinformowali swoich wychowanków o idei programu podczas zajęć oraz wyjaśnili reguły uczestnictwa w nim, w rezultacie czego do programu zgłosiło się 25 uczniów, którzy sformułowali 5 zespołów - dwa z klas pierwszych oraz trzy z klas drugich.

W ramach realizacji wspomnianego programu, w dniu 19 kwietnia 2013 r. chłopcy pod opieką p. Marka Eksterowicza wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykazując się obszerną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, umiejętnością poruszania się rowerem po miasteczku ruchu oraz pokonaniem toru sprawnościowego.

Kolejny etap programu „Jeżdżę z głową” miał miejsce dn. 6 maja 2013 r., kiedy to odbyły się dwa spotkania z policjantką Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej. Ich celem było przedstawienie uczniom klas III i IV Szkoły Podstawowej Nr 1 najważniejszych zasad poruszania się na drodze oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń, które się z nim wiążą.

Młodsi uczestnicy ruchu drogowego, w trakcie spotkania wykazywali duże zainteresowanie jego tematyką, czego wyrazem były chętnie zadawane pytania. Za aktywne uczestnictwo oraz posiadaną wiedzę uczniowie otrzymali nagrody, w postaci opaski i światełek odblaskowych.

Gra edukacyjna, którą otrzymaliśmy od organizatorów wykorzystana została na zajęciach technicznych, doskonale sprawdziła stopień przyswojenia zdobytej wiedzy uczniów klas I i II PG.

W dniach 10-16 maja uczniowie przeprowadzili wśród mieszkańców naszego miasta ankietę dotyczącą znajomości przepisów o Ruchu Drogowym. W ankiecie udział wzięli zarówno przechodnie, rowerzyści oraz zmotoryzowani, którzy mogli sprawdzić stan swojej wiedzy i wyrazić opinię na temat bezpieczeństwie w naszej okolicy, ale również pracownicy Banku Spółdzielczego, Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej, Szpitala Powiatowego, ale również Dyrekcja i Nauczyciele naszej szkoły, wszyscy chętnie odpowiadali uczniom na zadawane pytania. Częścią wyżej wspomnianej ankiety były pytania otwarte zadawane mieszkańcom, które posłużyły jako cenna informacja podczas projektowania „Mapy zagrożeń w Radomsku”.

Częścią wyżej wspomnianej ankiety były pytania otwarte zadawane mieszkańcom, które posłużyły jako cenna informacja podczas projektowania „Mapy zagrożeń w Radomsku”.

Ankietowani mogli złożyć podpis pod deklaracją w której zobowiązali się do „Jazdy z głową".

Mieszkańcy naszego miasta nadal mogą podpisać się pod wspomnianą deklaracją, tym samym współtworzyć ideę szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze.

Efekty przeprowadzonych w ramach projektu zajęć dydaktycznych dały organizatorom ogromną satysfakcję oraz wiarę w to, iż przekazana przez nich wiedza i umiejętności staną się podstawą bezpiecznego uczestnictwa ich podopiecznych w ruchu drogowym. Dla uczniów udział w projekcie był bez wątpienia okazją do oderwania się od rutyny codziennych zajęć lekcyjnych, ale przede wszystkim dał im możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń związanych z pracą w grupie oraz nauczył ich odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Naszym programem zainteresowała się lokalna Gazeta Radomszczańska w dniu 29. 05. 2013 r. został opublikowany artykuł prasowy. NR 22(1046)