Menu górne

Imieniny W lipcu odbędą się: Imieniny Wakacje :)
menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolneFestiwal
Hej Panie Jezu 2017
Wyniki

Fotografie

FilmyMiędzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech CzasówModa na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj
 Media szkolne

Media szkolneNasze filmy na YOUTUBEGazetka Jedyneczka


 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymiPROMOCJA ZDROWEGO
STYLU ŻYCIAFundacja
Dziewczynka z ZapałkamiWspółpraca
ze środowiskiem lokalnym
menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzneBiuletyn
Informacji Publicznej
Stowarzyszenie
Teatr ŹródłoZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERYProgram Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family MattersOFICJALNA
STRONA MIASTA
 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

19246

osób

 Misja i wizja

Misja i wizjaPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.

Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

 1. Udzielamy naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dbamy, aby szanowali swoich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich dorosłych i swoich rówieśników.
 2. Pomagamy w budowaniu własnej tożsamości, uczymy wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości.
 3. Uczymy wartości demokratycznych, szanujemy prawa dziecka.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
 5. Uczymy nowoczesnymi metodami.
 6. Dbamy o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne.
 7. Motywujemy uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Propagujemy zdrowy styl życia.
 9. Wysoko cenimy współpracę z rodzicami mając na uwadze kształtowanie młodego człowieka zgodnie z sugestiami rodziców i opiekunów.
 10. Pragniemy, aby relacje dyrektor – pracownik, nauczyciel – uczeń, rodzic – nauczyciel były otwarte, przyjazne, konstruktywne, aby przyświecał im jeden cel – dobro dziecka.
 11. Nasza działalność jest podporządkowana najwyższym aktom prawnym R.P. Propagujemy wartości patriotyczne, europejskie, dbamy o tradycję narodową i rozwój tożsamości lokalnej.

Publiczne Gimnazjum nr 1

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.

Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

 1. Udzielamy naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dbamy, aby szanowali swoich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich dorosłych i swoich rówieśników.
 2. Pomagamy w budowaniu własnej tożsamości, uczymy wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości.
 3. Uczymy wartości demokratycznych, szanujemy prawa dziecka.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
 5. Uczymy nowoczesnymi metodami.
 6. Dbamy o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne.
 7. Motywujemy uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Propagujemy zdrowy styl życia.
 9. Wysoko cenimy współpracę z rodzicami mając na uwadze kształtowanie młodego człowieka zgodnie z sugestiami rodziców i opiekunów.
 10. Pragniemy, aby relacje dyrektor – pracownik, nauczyciel – uczeń, rodzic – nauczyciel były otwarte, przyjazne, konstruktywne, aby przyświecał im jeden cel – dobro dziecka.
 11. Nasza działalność jest podporządkowana najwyższym aktom prawnym R.P. Propagujemy wartości patriotyczne, europejskie, dbamy o tradycję narodową i rozwój tożsamości lokalnej.

 menu
 Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacjeKLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ NA PLIK PDF
I PRZECZYTAJ INFORMACJĘProgram Wychowawczo – Profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w RadomskuProgram terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych
 Ważne informacje

Ważne informacjePodręczniki do religii
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDFPROJEKT
EDUKACYJNY
"
DYSKRYMINACJI
MÓWIMY NIE"PROGRAM
AKTYWNA TABLICA

">Nowy Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku


Plik dokumentu PDF do pobraniaKONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU ZSG NR 1 W RADOMSKU

Plik do pobrania w formacie pdfROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Kliknij i pobierz rozporządzenieZASADY FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSG nr 1 w Radomsku

POBIERZ PLIK

Aktualizacja z dnia 10.07.2015Uwaga rodzice!!!
Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami,
na których uczeń można zostac zwolniony z zajęć Wychowania Fizycznego oraz pobrać odpowiednie formularze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
OPINIA o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego/o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018Podręcznik do języka angielskiego do kl. 0 pt. „I love Boo”- wydawnictwo MAC. Edukacja poziom B.Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychPLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 12.02.2018 r.Dzwonki na lekcje
i przerwy

Kliknij
 Organizacja roku szkolnego

Testy z historii

Kliknij na ten link
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum została stworzona dla was strona internetowa z testami z historii, na której możecie ćwiczyć swoje umiejętności, a także sprawdzić jakiej wiedzy jeszcze wam brakuje do zaliczenia sprawdzianów z historii.
Kliknij na ten link
TESTY Z HISTORII

   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada