Menu górne

Imieniny W lipcu odbędą się: Imieniny Wakacje :)
menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolneFestiwal
Hej Panie Jezu 2017
Wyniki

Fotografie

FilmyMiędzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech CzasówModa na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj
 Media szkolne

Media szkolneNasze filmy na YOUTUBEGazetka Jedyneczka


 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymiPROMOCJA ZDROWEGO
STYLU ŻYCIAFundacja
Dziewczynka z ZapałkamiWspółpraca
ze środowiskiem lokalnym
menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzneBiuletyn
Informacji Publicznej
Stowarzyszenie
Teatr ŹródłoZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERYProgram Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family MattersOFICJALNA
STRONA MIASTA
 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

19222

osób

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Radomsku

Baza szkoły

 

Oddany do użytku w 1982 r. budynek przeznaczony dla Szkoły Podstawowej nr 1. Do szkoły uczęszczali uczniowie zamieszkujący rozwijające się osiedle Tysiąclecia.Obiekt składał się z dwóch budynków bez sali gimnastycznej. Lokalizacja sprzyjała bezpiecznej drodze do szkoły i bezpiecznemu spędzaniu czasu w jej otoczeniu.

Wejście główne do szkoły

Wzrost liczby uczniów spowodował konieczność rozbudowy szkoły. Dobudowano trzeci budynek oraz oddano do użytku salę gimnastyczną. Teren wokół szkoły ulegał zagospodarowaniu - powstały obiekty sportowe jak: boiska do piłki nożnej i koszykówki, bieżnia i skocznia. Pojawiło się wiele zieleni - krzewów i drzew.

Wejście do szkoły
od strony szatni

Od 1999 r. w kompleksie złożonym z czterech budynków (z salą gimnastyczną) mieszczą się dwie szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 1.

Gimnazjum zajmuje I i II piętro, a zajęcia lekcyjne odbywają się na dwie zmiany.

Ogrodzony teren o powierzchni 25000 m2,  naktórym znajduje się budynek szkoły o powierzchni użytkowej 7280 m2. W jego skład wchodzą:

 • dwie pracownie komputerowe z 23 komputerami ze stałym dostępem do Internetu,

 • specjalistyczne pracownie językowe wyposażone w monitory projekcyjne i tablice interaktywne,

 • przestronne, estetyczne pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu,

 • Centrum Informacji Multimedialnej z wielofunkcyjnymi urządzeniami sieciowymi (skaner, drukarka, kopiarka),

 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i elektroniczną bazą danych zwierającą informacje o zbiorach,

 • świetlica, stołówka szkolna z kuchnią,

 • oddzielne szatnie dla poszczególnych klas,

 • obszerne, jasne korytarze zapewniające uczniom bezpieczne komunikowanie się w czasie przerw,

 • nisze na korytarzach są przyjemnym miejscem rekreacji,

 • odnowiona sala gimnastyczna wraz zapleczem sportowym (boisko do piłki koszykowej, nożnej, bieżnia, skocznia),

 • sklepik i radiowęzeł prowadzony przez uczniów,

 • gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki.

Gimnazjum nr 1 to miejsce przyjazne dla ucznia, zapewniające mu bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój poprzez nowoczesne i atrakcyjne metody aktywnego nauczania. Zadbany, estetyczny i przestronny budynek szkoły sprawia, że panuje w niej miła atmosfera i klimat sprzyjający nauce.

Uczniowie mają do dyspozycji bogatą bazę dydaktyczną, która pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych, sportowych, rekreacyjnych. Dogodne położenie budynku szkoły i otaczający ją zielony kompleks drzew i krzewów jest jej dodatkowym walorem.

Drukuj stronę
 menu
 Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacjeKLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ NA PLIK PDF
I PRZECZYTAJ INFORMACJĘProgram Wychowawczo – Profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w RadomskuProgram terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych
 Ważne informacje

Ważne informacjePodręczniki do religii
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDFPROJEKT
EDUKACYJNY
"
DYSKRYMINACJI
MÓWIMY NIE"PROGRAM
AKTYWNA TABLICA

">Nowy Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku


Plik dokumentu PDF do pobraniaKONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU ZSG NR 1 W RADOMSKU

Plik do pobrania w formacie pdfROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Kliknij i pobierz rozporządzenieZASADY FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSG nr 1 w Radomsku

POBIERZ PLIK

Aktualizacja z dnia 10.07.2015Uwaga rodzice!!!
Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami,
na których uczeń można zostac zwolniony z zajęć Wychowania Fizycznego oraz pobrać odpowiednie formularze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
OPINIA o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego/o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018Podręcznik do języka angielskiego do kl. 0 pt. „I love Boo”- wydawnictwo MAC. Edukacja poziom B.Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychPLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 12.02.2018 r.Dzwonki na lekcje
i przerwy

Kliknij
 Organizacja roku szkolnego

Testy z historii

Kliknij na ten link
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum została stworzona dla was strona internetowa z testami z historii, na której możecie ćwiczyć swoje umiejętności, a także sprawdzić jakiej wiedzy jeszcze wam brakuje do zaliczenia sprawdzianów z historii.
Kliknij na ten link
TESTY Z HISTORII

   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada