Menu górne

Imieniny  W lipcu odbędą się:  Imieniny  Wakacje :)
menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolneFestiwal
Hej Panie Jezu 2017
Wyniki

Fotografie

FilmyMiędzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech CzasówModa na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj
 Media szkolne

Media szkolneNasze filmy na YOUTUBEGazetka Jedyneczka


 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymiPROMOCJA ZDROWEGO
STYLU ŻYCIAFundacja
Dziewczynka z ZapałkamiWspółpraca
ze środowiskiem lokalnym
menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzneBiuletyn
Informacji Publicznej
Stowarzyszenie
Teatr ŹródłoZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERYProgram Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family MattersOFICJALNA
STRONA MIASTA
 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

19211

osób

 Standardy wymagań

Standardy wymagańCo nowego?

  • Egzamin gimnazjalny będzie składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego nowożytnego (jak dotychczasowy), ale każda część będzie miała inną strukturę.

  • Będzie przerwa (45 minut!) między testem z polskiego i testem z historii i WOS-u, między testem z matematyki i testem z przedmiotów przyrodniczych, a także między testami językowymi (bo większość z was będzie zdawać dwa poziomy).

  • Inny też będzie sposób oceniania.

Co się zmieniło?

Część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza zostały podzielone na części!

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

I. Język polski

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania.

II. Historia i wiedza o społeczeństwie

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

I. Matematyka

Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

II. Przedmioty przyrodnicze

Tutaj pojawią się zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Więcej niż dotychczas będzie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę.

W części z języka obcego nowożytnego wyróżniono dwa poziomy! Poza tym od tego roku szkolnego wynik z tej części egzaminu będzie już brany pod uwagę podczas rekrutacji!

Na jakim poziomie musisz zdawać egzamin z języka? Egzamin na poziomie podstawowym musi pisać każdy gimnazjalista Kto będzie pisał egzamin na poziomie rozszerzonym? Ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą też-do niego przystąpić pozostali gimnazjaliści, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Gimnazjaliści przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach rozwiązują zadania z tego samego języka.

Jak będzie oceniany egzamin?

Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Dla każdego z tych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to zaokrąglony do liczby całkowitej odsetek punktów, które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu.

Wynik cantylowy to zaokrąglony do liczby całkowitej odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z dartego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład jeśli ktoś uzyskał z matematyki wynik centylowy równy 85, oznacza to, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Nowy egzamin gimnazjalny - zadania

Rodzaj zadania

Typ zadania

Uczeń:

Otwarte (tylko język polski, matematyka, język obcy na poziomie rozszerzonym)

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi

- pisze dłuższą wypowiedź,

- rozwiązuje zadanie wymagające) kilku czynności,

Zadania krótkiej odpowiedzi

- piszę krótką wypowiedź, kilka wyrazów

- pisze liczbę, symbol

rozwiązuje zadanie wymagające jednej czynności

Zadanie z luką

- uzupełnia zdanie/wyrażenie brakującymi wyrazami, liczbami, symbolami

Zamknięte (wszystkie przedmioty egzaminacyjne)

Zadanie wyboru wielokrotnegoz jedną poprawna

z wieloma poprawnymi odpowiedziami (nowości)

- wybiera poprawie odpowiedzi spośród kiklu podanych propozycji

Zadanie na dobieranie

- dobiera elementy zgodnie z podanym kryterium doboru

Zadania typu prawda-fałsz

- ocenia, prawdziwość podanych stwierdzeń menu
 Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacjeKLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ NA PLIK PDF
I PRZECZYTAJ INFORMACJĘProgram Wychowawczo – Profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w RadomskuProgram terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych
 Ważne informacje

Ważne informacjePodręczniki do religii
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDFPROJEKT
EDUKACYJNY
"
DYSKRYMINACJI
MÓWIMY NIE"PROGRAM
AKTYWNA TABLICA

">Nowy Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku


Plik dokumentu PDF do pobraniaKONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU ZSG NR 1 W RADOMSKU

Plik do pobrania w formacie pdfROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Kliknij i pobierz rozporządzenieZASADY FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSG nr 1 w Radomsku

POBIERZ PLIK

Aktualizacja z dnia 10.07.2015Uwaga rodzice!!!
Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami,
na których uczeń można zostac zwolniony z zajęć Wychowania Fizycznego oraz pobrać odpowiednie formularze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
OPINIA o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego/o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018Podręcznik do języka angielskiego do kl. 0 pt. „I love Boo”- wydawnictwo MAC. Edukacja poziom B.Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychPLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 12.02.2018 r.Dzwonki na lekcje
i przerwy

Kliknij
 Organizacja roku szkolnego

Testy z historii

Kliknij na ten link
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum została stworzona dla was strona internetowa z testami z historii, na której możecie ćwiczyć swoje umiejętności, a także sprawdzić jakiej wiedzy jeszcze wam brakuje do zaliczenia sprawdzianów z historii.
Kliknij na ten link
TESTY Z HISTORII

   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada