Menu górne

Imieniny  W lipcu odbędą się:  Imieniny  Wakacje :)
menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolne



Festiwal
Hej Panie Jezu 2017
Wyniki

Fotografie

Filmy



Międzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech Czasów



Moda na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj




 Media szkolne

Media szkolne



Nasze filmy na YOUTUBE



Gazetka Jedyneczka






 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi



PROMOCJA ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA



Fundacja
Dziewczynka z Zapałkami



Współpraca
ze środowiskiem lokalnym




menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzne



Biuletyn
Informacji Publicznej




Stowarzyszenie
Teatr Źródło



ZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERY



Program Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family Matters



OFICJALNA
STRONA MIASTA




 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

22176

osób

 Wycieczka rowerowa do Jankowic generated by VisualLightBox.com
 menu
 Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacje



KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ NA PLIK PDF
I PRZECZYTAJ INFORMACJĘ



Program Wychowawczo – Profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1



Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Radomsku



Program terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych




 Ważne informacje

Ważne informacje



Podręczniki do religii
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik PDF



PROJEKT
EDUKACYJNY
"
DYSKRYMINACJI
MÓWIMY NIE"



PROGRAM
AKTYWNA TABLICA

">



Nowy Statut
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Radomsku


Plik dokumentu PDF do pobrania



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU ZSG NR 1 W RADOMSKU

Plik do pobrania w formacie pdf



ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Kliknij i pobierz rozporządzenie



ZASADY FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSG nr 1 w Radomsku

POBIERZ PLIK

Aktualizacja z dnia 10.07.2015



Uwaga rodzice!!!
Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami,
na których uczeń można zostac zwolniony z zajęć Wychowania Fizycznego oraz pobrać odpowiednie formularze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
OPINIA o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego/o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016




 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018



Podręcznik do języka angielskiego do kl. 0 pt. „I love Boo”- wydawnictwo MAC. Edukacja poziom B.



Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznych



PLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 12.02.2018 r.



Dzwonki na lekcje
i przerwy

Kliknij




 Organizacja roku szkolnego

Testy z historii

Kliknij na ten link
TESTY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum została stworzona dla was strona internetowa z testami z historii, na której możecie ćwiczyć swoje umiejętności, a także sprawdzić jakiej wiedzy jeszcze wam brakuje do zaliczenia sprawdzianów z historii.
Kliknij na ten link
TESTY Z HISTORII

   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada