wtorek, 19 marca 2013. Autor: Andrzej Kucharski

III Międzygimnazjalne Sympozjum
o bł. Janie Pawle II

12. marca w naszej szkole już po raz trzeci odbyło się sympozjum poświęcone patronowi gimnazjum - bł. Janowi Pawłowi II.

W tegorocznej edycji młodzież pochyliła się nad jedynym zagadnieniem: W Roku Wiary o świadectwie mojej osobistej wiary w kontekście postawy bł. Jana Pawła II.

Trudna tematyka, bo związana przede wszystkim z koniecznością osobistego zmagania się z nadaniem indywidualnej wypowiedzi charakteru relacji ze świadectwa swojej wiary, była zapewne przyczyną, że do udziału w sympozjum zgłosiło się tylko sześcioro uczestników: z Publicznego Gimnazjum nr 5 oraz Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Radomsku.

Organizator spotkania w słowie wprowadzającym w tematykę podkreślił potrzebę dawania osobistego świadectwa, jako dowodu na żywotność religijną. Jest to tym bardziej konieczne w ogłoszonym przez Kościół Katolicki roku 2013 jako Roku Wiary. Dlatego też określił uczestniczącą w spotkaniu młodzież jako ewangeliczną sól ziemi.

Odniósł się także do znaczenia wiary opartej na świadomym i odważnym głoszeniu jej wśród rówieśników oraz paradoksie wyraźnej walki z nią w świecie myśli liberalnej i sprzyjających im w przytłaczającej większości środkom publicznego przekazu. Swoje spostrzeżenia oparł na książce ks. Tadeusza Dejczera Rozważania o wierze.

Następnie podzielił się swoją refleksją ks. Paweł Lamek, który wyraził swoje zniecierpliwienie faktem, ze w złym tonie jest współcześnie mówić publicznie o swojej wierze, natomiast głoszenie deformacyjnych i amoralnych zachowań jest przyjmowane przez społeczeństwo - jeśli nie z akceptacją - to na pewno ze zrozumieniem.

Po odmówieniu pod przewodnictwem ks. P. Lamka krótkiej modlitwy z prośbą o dary Ducha Świętego w trakcie Sympozjum wraz ze zwróceniem się zebranych do Boga o wybór nowego papieża, uczestnicy przystąpili do prezentacji własnych refleksji. Wielokrotnie przybierały one charakter osobisty, za każdym razem nawiązywały do postawy Karola Wojtyły - z okresu jego wczesnej młodości.

Druga część Sympozjum miała charakter panelowej dyskusji na temat przeżywania własnej wiary. Podkreślano pilną potrzebę dzielenia się nią, by tym samym dawać tak potrzebne współczesnemu pokoleniu osobiste świadectwo.

Wzorem lat poprzednich zgromadzeni wypracowali przesłanie, które zaakceptowali przez aklamację młodzi uczestnicy tego spotkania.

Ustalono również, że z jego treścią zostaną zapoznani:

- J.E. ks. abp Wacław Depo - metropolita Archidiecezji Częstochowskiej

- Prezydent miasta Radomsko Anna Milczanowska

- Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

- dyrekcje szkół gimnazjalnych w Radomsku

- Tygodnik katolicki Niedziela

- media lokalne

Na koniec organizator przekazał wszystkim młodym uczestnikom Sympozjum ufundowane przez Urząd Miasta w Radomsku nagrody rzeczowe - w postaci pozycji książkowych związanych z osobą bł. Jana Pawła II, okazjonalne indywidualne dyplomy uczestnictwa, a także - również opiekunom młodzieży: ks. Pawłowi Lamkowi i pani Małgorzacie Jędrzejczyk pamiątki z podobizną bł. Jana Pawła II.