XXX-LECIE JEDYNKI. POWITANIE 01

XXX-LECIE JEDYNKI. HISTORIA SZKOŁY 02
XXX-LECIE JEDYNKI.
"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA..." 03
XXX-LECIE JEDYNKI.
SUKCESY PSP1 04
XXX-LECIE JEDYNKI.
UZDOLNIONA MŁODZIEŻ 05
XXX-LECIE JEDYNKI.
UZDOLNIONA MŁODZIEŻ 06
XXX-LECIE JEDYNKI. KONKURSY.
WYSTĘP KLASY II B I II C PSP1 07

XXX-LECIE JEDYNKI. ZAKOŃCZENIE. PRZEMÓWIENIE
PANI DYREKTOR DANUTY MOLIK

Ślubowanie klas pierwszych - 2012 01

Ślubowanie klas pierwszych - 2012 02

73. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 14.11.2012