I wizyta w Stolicy Apostolskiej -
Czy Ojciec Święty zgodzi się na patronat ???

Przedstawiciel naszego gimnazjum p. Anna Skórka - Nowicka w dn. 29.09. - 8.10.1999r. pielgrzymowała po włoskiej ziemi. W dn. 6.10.1999r. spotkała się z Ojcem Świętym na audiencji prywatnej w Watykanie. Przekazała Jego Świętobliwości kasetę video z nagraniem programu artystycznego inaugurującego powstanie naszego gimnazjum, a także list od uczniów, Rady Rodziców, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego.Przedstawicielka Grona 

Tekst rozmowy z Ojcem Świętym przytoczyła lokalna prasa. Ojciec Święty wyraził zgodę na nadanie Jego imienia Publicznemu Gimnazjum nr 1. Pobłogosławił także swój portret, namalowany przez p. Renatę Łabińską-Kociołek - nauczycielkę Gimnazjum nr 1. Błogosławiąc powiedział " Bardzo się cieszę. Pamiętam Radomsko".

II wizyta w Stolicy Apostolskiej

W dn. 15.04.2000r. członkowie Teatru Szkolnego wraz z innymi dzićmi nauczycieli uczestniczyli w wycieczce do Rzymu. Złożyli Papieżowi dary: kasetę z rozpoczęciem Roku Szkolnego w Gimnazjum nr 1, zdjęcia, kasetę z pozdrowieniami i przedstawieniem sztuki A. Mickiewicza " Pan Tadeusz " oraz pamiątkowy album z działalności teatru. Młodzi aktorzy uczestniczyli w audiencji generalnej oraz poznali piękno zabytków Rzymu.

III wizyta w Stolicy Apostolskiej

W maju 2000r. członkowie dziecięcego zespołu Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego z Łodzi wybrali się do Włoch w trasę koncertową. Głównym celem podróży było jednak uczestnictwo w uroczystościach związanych z 80-tą rocznicą urodzin Ojca Świętego. Zespół brał udział m.in. w audiencji generalnej, gdzie zaśpiewał specjalnie przygotowane na tę okazję pieśni. Było to bardzo ważne dla młodych artystów, szczególnie, że Jan Paweł II wzruszył się słuchając pięknych pieśni w ojczystym języku i nie chciał opuścić placu. W prezencie od Publicznego Gimnazjum nr 1 otrzymał tryptyk namalowany przez nauczycielkę p. Renatę Łabińską - Kociołek, upamiętniający nadanie miastu patronatu Świętej Jadwigi Królowej oraz imienia Ojca Świętego naszemu gimnazjum.

 

IV wizyta w Stolicy Apostolskiej

W dniach 18 - 25 listopada 2001r. odbyła się pielgrzymka radomszczan do Rzymu. Głównym jej celem było wręczenie honorowego obywatelstwa dla Jana Pawła II oraz odwiedzenie miejsc związanych z historią Kościoła. Podczas audiencji prywatnej w auli Pawła VI przedstawiciele władz m. Radomska wręczyli papieżowi stosowny dokument. W delegacji była także p. Barbara Chutkiewicz, która złożyła Ojcu Świętemu życzenia od nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz ofiarowała w ich imieniu dwa albumy zdjęć ilustrujących przebieg obchodów imienin Patrona i przedstawienie teatru szkolnego " Święty wybór ".

Pośmiertne spotkanie

Dnia 4 października 2007 roku odbyło się na Jasnej Górze spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W uroczystości udział wzięła pani dyrektor Anna Skórka-Nowicka oraz delegacje klas i grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku. Najważniejszym elementem spotkania było ofiarowanie delegatom dwóch cennych pamiątek po zmarłym Ojcu Świętym - fragmentu szat Jana Pawła II oraz poświęconym przez ojców Wojciecha Ziółka i Marka Inglota gwoździa do sztandaru szkoły.